Vahvistava vuorovaikutus kannattelee korona-aikanakin

Viime aikoina on julkisuudessa ollut paljon esillä korona-ajan vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin. Aiemmin täällä blogiteksteissä myös Leea Naamanka pohti korona ajan vaikutuksia kirjoittaessaan harrastusten merkityksestä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja heidän hyvinvointiinsa meidän kaikkien aikuisten on panostettava. Aikuisena pystyy paremmin hahmottamaan tulevaisuutta ja luottamaan siihen, että tästäkin ajasta selvitään. Ikä tuo perspektiiviä asioihin. … Lue lisää

Näkymättömän Ninnin tarina

Mistä kaikki alkaa? Uskomme, että kaikki alkaa rakkaudesta. Ainakin meidän sijaisvanhemmuutemme alkoi rakkaudesta toisiamme kohtaan. Rakastuimme syvästi ja vielä enemmän ajan myötä, kun tutustuimme kunnolla toistemme arvomaailmaan ja syviin ajatuksiin elämästä yleensäkin. Meillä oli niin hyvä olla yhdessä ja myös uusperheenä, että totesimme rakkautta ja vanhemmuutta riittävän vielä muillekin. Haaveilimme yhteisestä biologisesta lapsesta. Mietimme sitä … Lue lisää

Harrastamisen merkitys sijaishuollossa

Koronakriisi on vaikeuttanut lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastamiseen.  Kuluneen vuoden aikana on vähän väliä eri uutiskanavissa nostettu esille lasten ja nuorten turhautumista ja ahdistusta siihen, kun harrastustilat ovat aika ajoin olleet kiinni, ryhmäharrastuksia on keskeytetty ja lasten sekä nuorten vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia on rajattu. Lasten oikeus harrastamiseen ja vapaa-ajantoimintaan on määritelty ihmisoikeussopimuksessa (mm. YK:n lapsen oikeuksien … Lue lisää

Perhehoidon alkutaipaleesta

OSSI-hankkeen viime viikolla järjestetty perhehoidon päivä keräsi mahtavan suuren osanoton sosiaalityöntekijöitä ja perhehoitajia. Jos et ehtinyt mukaan tai haluat katsoa jonkun esityksen uudelleen, niin koulutuspäivän tallenne on katsottavissa nettisivuillamme 15.4. saakka. Valmistauduimme perhehoidon päivään tekemällä kyselyn perhehoitajille, sosiaalityöntekijöille ja perhehoitoon sijoitetuille lapsille. Mitä kuuluu perhehoitoon -raportti löytyy myös nettisivuiltamme. Muut kyselyn kysymykset tulivatkin käsiteltyä jo … Lue lisää

Työhyvinvointi lastensuojelun sijaishuollossa

Korona-aika on tuonut muutoksia työhyvinvointiin niin etä- kuin lähityössä oleville. Työuupumusoireet ovat lisääntyneet työterveyshuollon tekemän tutkimuksen mukaan. (Ttl 2021) Lähityössä pelätään virukselle altistumista ja etätyössä tylsistytään alkuinnostuksen jälkeen. Mitä tämä aika on aiheuttanut meille, se selviää aikanaan. Sijaishuollon työntekijät kohtaavat työssään lapsia, nuoria ja vanhempia, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta eniten ikääntyneiden ihmisten lisäksi. … Lue lisää

Vain kirjaamalla työt on tehty – sosiaalihuollon työ näkyväksi

Kokemuksia sosiaalialan kirjaamisesta ja sen kouluttamisesta sekä katsaus sosiaalihuollon dokumentoinnin kehitykseen. Vaikuttaa tutulta, ajankohtaiselta ja toisaalta teoreettiselta näkökulmalta. Entisenä sosiaalityöntekijänä ja sosiaalialan dokumentointia opettavana koen, että juuri ammattinäkökulmaa työn näkyvyyteen tarvitaan. Uusinta näkökulmaa ja lastensuojelun teemaa aiheeseen tuodaan Osaamista sijaishuoltoon -hankkeessa harjoittelevalta sosionomiopiskelijalta. Hänellä on parhaillaan sidos lastensuojelun ammattialaan, jossa kirjataan päivittäin. Oulun ammattikorkeakoulussa on … Lue lisää

Haloo, kuuleeko kukaan?

Lokakuussa 2020 vietettiin Maailma mielenterveyspäivää, jonka teemana oli kuunteleminen. Kuunteleminen ja kuuleminen vaikuttavat siihen, miten tulemme nähdyksi ja kohdatuksi, ja sillä on keskeinen vaikutus hyvinvointiimme. OSSI-hankkeessa olemme halunneet osallistaa ammattilaisten ohella nuoret kuulemalla eri teemoihin liittyen heidän ajatuksiansa ja kokemuksia. Ne ovat keskeisessä asemassa kehitettäessä lastensuojelulaitosten käytänteitä ja ammatillisten opettajien opetusosaamista. Haluankin tässä blogissa toipumisorientaatioajattelun … Lue lisää

Kuluneen vuoden muistelua ja katsetta tulevaan

OSSI-tiimin porukka alkaa pikkuhiljaa olla kuusenkoristelu -ja konvehtinsyöntimoodissa. Joulu lähestyy ja samalla on aika hengähtää ja miettiä taaksepäin hankkeen aikaansaannoksia. Kyllä en hanketta kirjoittaessani osannut kuvitella tällaista vuotta. Kuvittelin isoja, yhteisöllisiä tapahtumia. Koulutuksia, jossa kollegojen nauru raikaisi pullakahvien lomassa ja jossa innostuttaisiin ja innostettaisiin, vietäisiin uusia ideoita omiin yksiköihin. Odotin hykerrellen vierailuja laitoksiin eri puolelle … Lue lisää

Millaisia lähihoitajia tarvitaan sijaishuollon kentälle?

Osaamista sijaishuoltoon -hankkeessa työskentely on syventänyt entisestään käsitystäni sijaishuollon nykytilanteesta. Yhtenä hankkeen tavoitteena on ”kehittää Oulun seudulla sosionomeja ja lähihoitajia kouluttavien oppilaitosten ja lastensuojelulaitosten yhteistyötä. Yhteistyön tuloksena alaa opettavilla opettajilla on entistä parempi käsitys lastensuojelulaitosten arjesta ja niiden henkilökunnan tarvitsemasta osaamisesta.” Tämä on toteutunut mm. hankeväen laitosvierailuilla ja hankkeen järjestämien koulutusten yhteydessä käydyissä keskusteluissa. Näiden … Lue lisää

Opetusta kehittämällä osaamista sijaishuoltoon

Osaamista sijaishuoltoon eli OSSI-hankkeen toiminnan aikana on tullut esille, että sijaishuoltoon ei saada rekrytoitua riittävästi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ohjaajan tehtäviin. Tähän voi olla monia syitä, mutta sosiaalialan koulutuksen näkökulmasta Diakonia ammattikorkeakoulussa (Diak) haluamme vahvistaa tulevien ammattilaisten valmiuksia, osaamista ja kiinnostumista sijaishuollon työtehtävistä. Sijaishuollossa ohjaajina työtä tekevät sosiaalialan ammattilaisten lisäksi lähihoitajat, nuorisotyöntekijät, kasvatustieteen maisterit ja … Lue lisää