Kehitetään yhdessä lastensuojelun sijaishuollon osaamista

Osaamista sijaishuoltoon -hankkeessa kehitämme Pohjois-Pohjanmaan lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevän henkilökunnan osaamista. Hankkeella pyritään parantamaan sijaishuollon lastensuojelulakiin perustuvien toimenpiteiden osaamista ja arjessa käytettyjen toimintakäytäntöjen kehittymistä.

Hankkeessa kehitetään Oulun seudulla sosionomeja ja lähihoitajia kouluttavien oppilaitosten ja lastensuojelulaitosten yhteistyötä. Yhteistyön tuloksena alaa opettavilla opettajilla on entistä parempi käsitys lastensuojelulaitosten arjesta ja niiden henkilökunnan tarvitsemasta osaamisesta. Lastensuojelulaitosten henkilökunnan koulutus ja opettajien täydennyskoulutus toteutetaan kehittämistoimintana, jossa järjestetään sekä seminaarityyppisiä kehittämispäiviä että alueellisia workshoppeja.

Lastensuojelun sijaishuollon valvontaa pyritään parantamaan täydennyskouluttamalla Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivia lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä sekä perhe- että laitoshoidon valvontaan ja sijoitettujen lasten kuulemiseen. Hankkeen järjestämät koulutukset ovat avoimia kaikille lastensuojelun parissa työskenteleville, mm koulukuraattoreille, perhetyöntekijöille ja perhehoitajille sekä sijaishuollon ja oppilaitosten rajapinnassa työskenteleville.

Hankkeen avulla pyrimme parantamaan työelämän ja koulutuksen yhteistyötä. Opettajien täydennyskoulutuksella heille saadaan alan uusin tietotaito ja parantuneet yhteydet työelämään auttavat suunnittelemaan opintoja työelämäläheisemmiksi. Tämän tuloksena oppilaitokset tuottavat paremmin alalle orientoitunutta työvoimaa ja tutkinnon suorittaneilla on paremmat valmiudet toimia alan työtehtävissä.

OSSI-hankkeen toteuttavat yhteistyössä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto. Yhteistyökumppaneina ovat Nuorten Ystävät ja Oulun kaupunki. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2020-30.4.2022. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

OSSI-hanke on päättynyt ja sivujen päivitys päättyy myös. Hankkeen materiaalit ovat kuitenkin edelleen käytettävissä. Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeessa mukana olleita!