Turvataidot ja sosiaalisen median vaarat

7.10. klo 12:30-15 Teams Koulutus siirretty lokakuulta joulukuulle sairastapauksen vuoksi. Mukaan mahtuu vielä! Koulutuksessa käsitellään turvallista lapsuutta ja nuoruutta uhkaavia ilmiöitä monimediaalisessa maailmassa sekä annetaan tietoja ja taitoja ilmiöiden ennaltaehkäisyyn. … Lue lisää

Jaa:

Ohjaajan nepsytaidot

Käytännönläheinen koulutus ohjaajille, jotka työskentelevät nepsy-nuorten kanssa. Koulutuksesta saat työkirjan, jossa on erilaisia menetelmiä nepsy-nuoren kanssa työskentelyyn. Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään nepsy-nuorta ja löytämään keinoja, jotka helpottavat arjen toimintakykyä. … Lue lisää

Jaa:

Hengitys- ja maadoitusharjoitukset

Koulutuksessa esitellään erilaisia harjoituksia, joiden avulla ohjaaja voi lievittää omaa stressiään ja soveltaa oppimaansa myös toisten auttamiseen esimerkiksi niissä tilanteissa, kun lapsi jännittää, on ahdistunut tai kärsii paniikkioireista. Kouluttaja traumapsykoterapeutti, … Lue lisää

Jaa:

Päihdetyön workshop

18.11. klo 12-16 etäyhteys/hybridi tilanteen mukaan Päihdetyön koulutusiltapäivässä saat työkaluja päihteitä kokeilevien ja käyttävien nuorten kanssa. Koulutus pohjautuu työkirjaan, joka perustuu kognitiivisiin lyhytterapeuttisiin työskentelymalleihin (DKT, HOT, skeematerapia). Tavoitteena on auttaa … Lue lisää

Jaa:

Mielenterveyden ensiapu -koulutussarja

Mielenterveys on voimavara ja sen vahvistaminen elämäntaito, joka auttaa ihmistä kohtaamaan arjen haasteet. Koulutuksessa mielenterveyttä lähestytään osana terveyttä; voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Koulutus soveltuu kaikille, … Lue lisää

Jaa:

Epävakaa persoonallisuus nuoren sopeutumiskeinona

Epävakaa persoonallisuus on vaikea, ihmisen toimintakykyä merkittävästi heikentävä häiriö. Epävakaaseen persoonallisuushäiriöön viittaavia tekijöitä tulisi havaita tehokkaasti, jotta erilaisiin tukitarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitkä ovat epävakaan persoonallisuuden tunnusmerkit? Miten … Lue lisää

Jaa:

Sijaistraumatisoituminen sijaishuollossa

Miten työntekijä ja työyhteisö pysyy hyvinvoivana, vaikka työskennellään vaikeiden asioiden parissa? Työpajassa opitaan tunnistamaan myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen sekä sen ennaltaehkäisy ja hoito. Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin keinoihin, joiden avulla työntekijä … Lue lisää

Jaa:

Ohjaajan tunnetaidot ja sietoikkuna

Ohjaajan omat tunteet ja uskomukset vaikuttavat työskentelyyn lapsen kanssa. Koulutuksessa tutustutaan autonomisen hermoston vireystilojen tunnistamiseen ja säätelyyn sekä mielellistämisen (mentalisaation) käsitteeseen. Kun ohjaaja on tietoinen oman kehonsa ja mielensä reaktioista, … Lue lisää

Jaa:

Työkaluja nuoren kohtaamiseen

Ongelmista voi selviytyä ja niihin löytyy ratkaisuja. Jokaisella on voimavaroja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään! Koulutuksen ytimessä on ajatus; mitä paremmin tuntee nuoren ja hänen maailmansa, sitä tiukemmin pääsee kiinni … Lue lisää

Jaa:

Varmuutta valvontaan -kehittämispäivä

OSSI-hankkeen koulutuksiin osallistuminen on maksutonta, mutta yrityksille ne ovat de minimis -tukea.Koulutuksiin osallistuville yrityksille lähetetään lisätietoa aiheesta. Varmuutta valvontaan – koulutuspäivä 1.9.2021 klo 9-15 hybridi Teams Lastensuojelulaitosten valvonnan päivässä pureudumme … Lue lisää

Jaa: