Opetusta kehittämällä osaamista sijaishuoltoon

Osaamista sijaishuoltoon eli OSSI-hankkeen toiminnan aikana on tullut esille, että sijaishuoltoon ei saada rekrytoitua riittävästi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ohjaajan tehtäviin. Tähän voi olla monia syitä, mutta sosiaalialan koulutuksen näkökulmasta Diakonia ammattikorkeakoulussa (Diak) haluamme vahvistaa tulevien ammattilaisten valmiuksia, osaamista ja kiinnostumista sijaishuollon työtehtävistä. Sijaishuollossa ohjaajina työtä tekevät sosiaalialan ammattilaisten lisäksi lähihoitajat, nuorisotyöntekijät, kasvatustieteen maisterit ja … Lue lisää