Kuluneen vuoden muistelua ja katsetta tulevaan

OSSI-tiimin porukka alkaa pikkuhiljaa olla kuusenkoristelu -ja konvehtinsyöntimoodissa. Joulu lähestyy ja samalla on aika hengähtää ja miettiä taaksepäin hankkeen aikaansaannoksia.

Kuva: Pixabay

Kyllä en hanketta kirjoittaessani osannut kuvitella tällaista vuotta. Kuvittelin isoja, yhteisöllisiä tapahtumia. Koulutuksia, jossa kollegojen nauru raikaisi pullakahvien lomassa ja jossa innostuttaisiin ja innostettaisiin, vietäisiin uusia ideoita omiin yksiköihin. Odotin hykerrellen vierailuja laitoksiin eri puolelle Pohjois-Pohjanmaata. Ja pidemmällekin: ajatusten vaihtoa valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä ja muissa alan tapahtumissa.

Näiden sijaan päädyttiin yksinpuhelemaan palluroille Teams-koulutuksissa ja miettimään päämme puhki, mitkä koulutukset ylipäätään on mahdollista ja järkevää siirtää teamsiin. Seuraamaan neuroottisesti koronalukujen kasvua ja miettimään takarajoja, jolloin koulutuksen siirtämisestä tai perumisesta on pakko päättää. Omat kotinurkat tulivat liiankin tutuiksi. On jo ikävä sitä ärsyttävää hallinnon hohottajaa, joka aina huutonauraa työpaikan kahvihuoneessa. Yhteisiä suunnittelupalavereita joissa ei tarvitse miettiä, onko joku osallistuja tuupertunut pitkästymisestä koneen äärelle, kun siitä ei ole kuulunut mitään puoleen tuntiin.

Totesimme hanketiimin viimeisessä teamsissa, että olosuhteista huolimatta olemme tehneet parhaamme, ja hanke on edennyt suunnitellusti. Ei niin laadukkaasti ja keskustelevasti kun olisimme toivoneet, mutta näissä olosuhteissa aivan kelvollisesti.

Haluammekin kiittää teitä siitä, että olette olleet mukana toiminnassa hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena. Jatkamme tästä ensi vuonna! Alkuvuoden koulutukset on vielä suunniteltu etäkoulutuksiksi, mutta toivottavasti pääsemme päivän pidentyessä juomaan ne kahvitkin samaan pöytään. Alla olevasta tiedostosta näkyy etukäteistietoa alkuvuoden koulutuksista, loppukevääseen on tulossa vielä paljon lisää.’

Kuva: Pixabay

Kiitos siis, rauhallista joulun aikaa ja voimia ensi vuoteen. Meillä kaikilla on varmasti yhteinen toive sen suhteen, että se olisi koronaton!

Senni Laine, projektipäällikkö