Kohti sijaishuollon ammattilaisuutta

OSSI-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää lastensuojelun sijaishuoltoa opettavien tahojen osaamista ja lisätä opiskelijoiden kiinnostusta sijaishuollon työkenttää kohtaan. Kohti sijaishuollon ammattilaisuutta -raportin kirjoitti OSSI-hankkeessa harjoittelunsa tehnyt OAMKin opiskelija Annastiina Määttä. Hän teki kyselyn Oulun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille kyselyn sijaishuollon työn kiinnostavuudesta ja siitä, millaista osaamista opiskelijat toivoisivat opinnoistaan saavansa/saaneensa. Aiemmin vastaava kysely on tehty DIAKin sosionomiopiskelijoille, lue … Lue lisää

Opetusta kehittämällä osaamista sijaishuoltoon

Osaamista sijaishuoltoon eli OSSI-hankkeen toiminnan aikana on tullut esille, että sijaishuoltoon ei saada rekrytoitua riittävästi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ohjaajan tehtäviin. Tähän voi olla monia syitä, mutta sosiaalialan koulutuksen näkökulmasta Diakonia ammattikorkeakoulussa (Diak) haluamme vahvistaa tulevien ammattilaisten valmiuksia, osaamista ja kiinnostumista sijaishuollon työtehtävistä. Sijaishuollossa ohjaajina työtä tekevät sosiaalialan ammattilaisten lisäksi lähihoitajat, nuorisotyöntekijät, kasvatustieteen maisterit ja … Lue lisää

Turvassa vai säilössä? Sijoitettujen nuorten kokemuksia lastensuojelulaitoksista ja niiden ohjaajista

Osaamista sijaishuoltoon -hanke sai rahoituksen kevättalvella 2020. Euroopan
sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena on kouluttaa lastensuojelun
sijaishuollon ammattilaisia Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa järjestetään koulutuksia
sekä lastensuojelulaitosten ohjaajille että alan opettajille. Hankkeessa ovat mukana kaikki
sijaishuollon ohjaajien kelpoisuusehdot täyttävät koulutuksenjärjestäjät Oulun seudulta:
OSAO ja Suomen Diakoniaopisto kouluttavat lähihoitajia, Oulun ammattikorkeakoulu ja
Diakonia-ammattikorkeakoulu sosionomeja. Hankkeen ajatuksena on, että alan opettajia
kouluttamalla saataisiin välitettyä uutta ajattelua ja menetelmiä myös opiskelijoille —tuleville
sijaishuollon työntekijöille.