Kohti sijaishuollon ammattilaisuutta

OSSI-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää lastensuojelun sijaishuoltoa opettavien tahojen osaamista ja lisätä opiskelijoiden kiinnostusta sijaishuollon työkenttää kohtaan. Kohti sijaishuollon ammattilaisuutta -raportin kirjoitti OSSI-hankkeessa harjoittelunsa tehnyt OAMKin opiskelija Annastiina Määttä. Hän teki kyselyn Oulun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille kyselyn sijaishuollon työn kiinnostavuudesta ja siitä, millaista osaamista opiskelijat toivoisivat opinnoistaan saavansa/saaneensa.

Aiemmin vastaava kysely on tehty DIAKin sosionomiopiskelijoille, lue raportti täältä.