Kiinnostava, pelottava sijaishuolto

OSSI-hankkeen kolmannessa raportissa kysyttiin DIAKin sosionomiopiskelijoilta mielipiteitä ja kokemuksia lastensuojelun sijaishuollosta ja siitä, miten opinnot antavat valmiuksia työhön sijaishuollossa.