Kohti sijaishuollon ammattilaisuutta

OSSI-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää lastensuojelun sijaishuoltoa opettavien tahojen osaamista ja lisätä opiskelijoiden kiinnostusta sijaishuollon työkenttää kohtaan. Kohti sijaishuollon ammattilaisuutta -raportin kirjoitti OSSI-hankkeessa harjoittelunsa tehnyt OAMKin opiskelija Annastiina Määttä. Hän teki kyselyn Oulun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille kyselyn sijaishuollon työn kiinnostavuudesta ja siitä, millaista osaamista opiskelijat toivoisivat opinnoistaan saavansa/saaneensa. Aiemmin vastaava kysely on tehty DIAKin sosionomiopiskelijoille, lue … Lue lisää

Kenttätimantin hiomista

Kentällä olemisesta on itselläni kulunut vuosia, ihan liian kauan. Onneksi opettajana kuitenkin pääsee mukaan kenttäharjoituksiin. Harjoittelut ovat pelastus, sillä vaarana on luokkahuoneisiin tai työhuoneisiin (etäopetuksen aikana) jumiutuminen. Sosionomiopiskelijoiden ammattiharjoittelujen ohjaavana opettajana saan kurkistaa työelämään ja kuulla ajankohtaiset kuulumiset kentältä. Yhteiselle vuoropuhelulle on paikkansa, jota perustelen tällä kirjoituksella. Sisältöä varten haastattelin Oulun SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksen palveluvastaavaa Riku … Lue lisää