Oppisopimuksella lastensuojelun osaajaksi

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto rekrytä ja sitouttaa osaajia esimerkiksi lastensuojelutyöhön. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu suurimmaksi osaksi työpaikalla käytännön töissä ja oppisopimuskoulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä niin opiskelijan, oppilaitoksen kuin työnantajankin kanssa. Oppisopimuskoulutus suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa työtehtävien, opiskelijan aikaisemman osaamisen ja tavoitteiden perusteella.

Jani Holappa opiskelee OSAOssa lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksella. Janin työpaikkana on Familar Oy:n lastensuojeluyksikkö Leivokoti, Muhoksella toimiva 14-paikkainen erityisyksikkö, joka tarjoaa laitoshoidon palveluja 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

”Minä olen Holapan Jani ja työskentelen lastensuojeluyksikössä Leivokodissa, Familar Oy:llä. Suoritan oppisopimuksella lähihoitajakoulutusta, osaamisalana mulla on mielenterveys- ja päihdetyö. Työnantaja ehotti aikoinaan, että lähenkö opiskelemaan oppisopimuksella ja mä tartuin kyllä siihen innolla.”

Jani kertoo, että oppisopimusopiskelu on ollut mukavaa ja mielenkiintoista:

”Teoriaopinnot tukee työskentelyä lastensuojelutyössä, varsinkin mielenterveys- ja päihdetyön opinnot. Meillä on problematiikaltaan vaikeita nuoria, huomaat käytännössä, että miten se teoriapohja toimii. Sä pystyt työelämästä tuomaan tänne koululle omaa tietoa ja näkemyksiä mitä voidaan opettajien kanssa keskustella.”

Janin mukaan oppisopimuskoulutuksessa on tärkeää, että osaa laatia järkeviä aikatauluja itselle, sillä osa tehtävistä tehdään täysin omalla ajalla.

Niin ei polta itteä loppuun sekä työnteolla, että tehtävien tekemisellä. Sitten varsinkin kun aikuisiällä opiskelee, motivaatio on ihan erilainen, asiat on kiinnostavia.”

Valmistumisen jälkeen Janin on tarkoitus jäädä Leivokodille töihin:

Suunnitelmat valmistumisen jälkeen on semmoset, että jään Leivokodille töihin. Mulle on luvattu vakituinen työpaikka.”

Leivokodin yksikönjohtaja Lauri Jolulan mielestä oppisopimuskoulutus on mahtava reitti kulkea sijaishuollon osaajaksi. Lastensuojelutyö vaatii osaamista ja tietynlaisen persoonan.

”Oppisopimuskoulutuksessa käytännön työssä tekijä voi tuoda koululta Leivokodille teorian. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti Janin, OSAOn ja OSSI-hankkeen kanssa. Olemme saaneet olla Leivokodilta koululla tapaamassa opiskelijoita sekä osallistua sijaishuollon päivään. Tuemme mielellämme Jania oppisopimusopinnoissa työnantajana. Lisätietoa sijaishuollosta tarvitaan opiskelijoille tulevaisuuden työpaikkana”.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuskoulutuksessa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai hankkia työn vaatimia erityisvalmiuksia. Oppisopimuksella voi suorittaa myös pelkän tutkinnon osan. OSAO järjestää oppisopimuskoulutusta kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Helmikuussa 2022 alkaa OSAOssa esimerkiksi Lapsen ja nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (35 osaamispistettä) -koulutus, joka on tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Maaliskuussa 2022 on puolestaan tarkoituksena aloittaa mm. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala -koulutukset.

Oppisopimuksella opiskelija hankkii ja vahvistaa osaamista työsuhteessa. Osaaminen hankintaan pääasiassa työpaikalla, mutta lisäksi opiskellaan myös oppilaitoksessa ja verkossa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja tarjoaa koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Opiskelija voi myös saada opintososiaalisia etuja, mikäli työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa opiskelupäivien aikana. Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan sekä mahdollistaa osallistumisen lähiopetuspäiviin.

Työnantaja voi saada koulutuskorvausta työpaikalla tehdystä ohjauksesta. Jos palkkaat työttömän työntekijän, kannattaa selvittää harkinnanvaraisen palkkatuen mahdollisuus oppisopimukseen TE-palveluista. Kunnat voivat myös maksaa työttömiä kuntalaisia työllistäville työnantajille kuntalisää.

Oppisopimuksella opiskelun aloittaminen on mahdollista ympäri vuoden. Tukenasi ovat alakohtaiset oppisopimustoimijat. Voit hakeutua oppisopimukseen jatkuvan haun kautta tai olemalla suoraan yhteydessä alakohtaiseen asiantuntijaan.

Koulutuspäällikkö

Sari Veijola

sari.veijola@osao.fi