Workshop: persoonallisuushäiriöt ja niihin liittyvien vuorovaikutusongelmien kohtaaminen

To 17.2. klo 12-15 Teams

Mielisairauksia lievempien mutta silti paljon kärsimystä aiheuttavien persoonallisuushäiriöiden esiintyvyys väestössä on hieman alle 10 %:n luokkaa, mutta esiintyvyys sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita   tarvitsevien joukossa on moninkertainen, ja vangeilla yli 70 %. Esityksessä käydään lyhyesti läpi erilaisten persoonallisuushäiriöiden koko kirjo, keskittyen erityisesti asosiaalisiin, narsistisiin ja epävakaisiin häiriötyyppeihin, ja niiden yhteydessä tavallista useammin esiintyviin psykopatiapiirteisiin. Monille näistä häiriöistä kärsiville on ominaista manipulatiivisuus, luonteva valehteleminen ja avoimen aggressiivisuuden ohella tai ilman sitä myös syyllistävä, passiivis-aggressiivinen vuorovaikutustapa. Käydään läpi keinoja tulla toimeen näistä juontuvien ongelmien kanssa.

Kouluttaja: ylilääkäri, työelämäprofessori Hannu Lauerma on koulutukseltaan psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, lääket. tri ja psykoterapeutti. Hän on kohdannut ammatissaan persoonallisuushäiriöisiä  potilaita alkaen vuodesta -82, ja toiminut mm. koko maata palvelevan Psykiatrisen vankisairaalan johdossa yli 25 vuotta.

Ilmoittautumiset tänne tai https://link.webropolsurveys.com/EP/AC71E5848B5591A3