Ohjaajan tunnetaidot ja sietoikkuna

Ohjaajan omat tunteet ja uskomukset vaikuttavat työskentelyyn lapsen kanssa. Koulutuksessa tutustutaan autonomisen hermoston vireystilojen tunnistamiseen ja säätelyyn sekä mielellistämisen (mentalisaation) käsitteeseen. Kun ohjaaja on tietoinen oman kehonsa ja mielensä reaktioista, se auttaa selkeyttämään ja erottamaan omia ja toisten tunteita. Koulutus antaa eväitä sietoikkuna-työskentelyyn.

Kouluttajina toimivat traumapsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, EMDR-terapeutti, ensihoitaja/sairaanhoitaja (amk) Jonna Södervall/Mindventure Oy. Kommenttipuheenvuorossaan Kropsun perhekodin vastaava ohjaaja Elina Kukko kertoo tunnetaitojen ja sietoikkunan käytöstä perhekodin arjessa. Lopuksi kuulemme RageStop-hankkeen projektipäällikkö Harriet Tervosen esittelyn siitä, millä tavoin tunnetaidot ja sietoikkuna voidaan viedä työskentelyyn nuoren kanssa.

Koulutuksen dioihin pääset tästä.