Epävakaa persoonallisuus nuoren selviytymiskeinona

Epävakaa persoonallisuus on vaikea, ihmisen toimintakykyä merkittävästi heikentävä häiriö. Epävakaaseen persoonallisuushäiriöön viittaavia tekijöitä tulisi havaita tehokkaasti, jotta erilaisiin tukitarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitkä ovat epävakaan persoonallisuuden tunnusmerkit? Miten epävakaa persoonallisuus kehittyy? Entäpä miten voimme tukea nuorta, joka elää tässä tuskaisessa tunteiden vuoristoradassa? Koulutus antaa tiedon ja konkreettisten työkalujen lisäksi tukea ammattilaisen jaksamiseen näissä … Lue lisää

Menetelmäkoulutukset: Mielenterveyden ensiapu 1

Mielenterveys on voimavara ja sen vahvistaminen elämäntaito, joka auttaa ihmistä kohtaamaanarjen haasteet. Koulutuksessa mielenterveyttä lähestytään osana terveyttä; voimavarana, mielenhyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavatvahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä.Koulutus antaa MTEA1 todistuksen ja pätevyyden hakeutua MTEA1 ohjaajakoulutukseen (SuomenMielenterveys ry). Koulutusajat: ke 16.2 klo. 10–13, ti 22.2 klo. 10–13 ja ti … Lue lisää

Ohjaajan tunnetaidot ja sietoikkuna

Kouluttajina toimivat traumapsykoterapeutti,kouluttajapsykoterapeutti, EMDR-terapeutti, ensihoitaja/sairaanhoitaja (amk) Jonna Södervall/Mindventure Oy. Jonnan dioihin pääset tästä. Kommenttipuheenvuorossa Kropsun perhekodin vanhemmmat vastaava ohjaaja Elina Kukko ja Hannes Kukko kertovat tunnetaitojen ja sietoikkunan käytöstä perhekodin arjessa. Kropsun perhekodin dioihin pääset tästä. RageStop -hankkeen projektipäällikkö Harriet Tervonen kertoo, millä tavoin tunnetaidot ja sietoikkuna voidaan viedä työskentelyyn nuorten kanssa. RageStopin dioihin pääset … Lue lisää

HOT-matriisi

Hot-matriisi, psykologisen joustavuuden nelikenttä HOT-matriisi (Hyväksymisen ja omistautumisen matriisi, nk. psykologisen joustavuuden nelikenttä) on helposti sovellettavissa oleva psykologisen joustavuuden visuaalinen mallinnus. Matriisin käytön tarkoituksena on asiakkaan psykologisen joustavuuden sekä arvojen mukaisen tekemisen ja toiminnan lisääminen. Tavoitteena on saada matriisi mukaan lasten kanssa työskentelyyn.