Varmuutta valvontaan -kehittämispäivä

Sijaishuollon valvonta ja sosiaalityöntekijän tehtävät, esittelijäneuvos Tapio Räty Lasteri- pilottihankkeen kuulumiset. Lasteri on sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot yhdistävä tietopohja, hankekoordinaattori Tuija Tähkäpää ja projektisuunnittelija Anni Haapalinna Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen valvonnan malli, Turku. Huomaa Lapsi! (HuLa) Lataa Turun valvonnan mallin diat tästä

Hyvän kohtelun suunnitelma osa 2

OSSI-hankkeen hyvän kohtelun suunnitelman koulutus on jaettu kahteen osaan. Osa 2 materiaalit sisältävät hyvän kohtelun suunnitelman kohdat, jotka liittyvät rajoitustoimenpiteisiin. Hyvän kohtelun suunnitelma-koulutusten tallenteet löytyvät täältä.

Hyvän kohtelun suunnitelma osa 1

OSSI-hankkeen hyvän kohtelun suunnitelman koulutus on jaettu kahteen osaan. Osa 1 materiaalit sisältävät hyvän kohtelun suunnitelman kohdat, jotka sopivat tehtäväksi myös ammatillisille perhekodeille. Lisäksi materiaaleista löytyy Pohjois-Suomen AVIn ohjeistus hyvän kohtelun suunnitelman tekemiseen. Hyvän kohtelun suunnitelma-koulutuksen tallenteet osa 1 ja 2 löytyvät täältä. Hyvän kohtelun suunnitelman osa 2 (rajoitustoimenpiteet) diat löytyvät täältä.

Vanhemmuuden tukeminen

Työskentely sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen vanhempansa kanssa on aina lapsilähtöistä. Vanhemman kanssa työskennellään, jotta lapsen kotiutuminen olisi mahdollista, tapaamiset lapsen ja vanhemman välillä sujuisivat lasta tukevasti ja lapsi saisi turvallisen ja hänen kehitystään tukevan lapsuuden sijaishuoltopaikassaan. Vanhemmuuden tukeminen -koulutuksessa perehdytään mm. etävanhemmuuteen, perheen kanssa tehtävään työhön, osallisuuden tukemiseen ja vertaistukeen. Koulutus antaa eväitä kaikille … Lue lisää

HOT-matriisi

Hot-matriisi, psykologisen joustavuuden nelikenttä HOT-matriisi (Hyväksymisen ja omistautumisen matriisi, nk. psykologisen joustavuuden nelikenttä) on helposti sovellettavissa oleva psykologisen joustavuuden visuaalinen mallinnus. Matriisin käytön tarkoituksena on asiakkaan psykologisen joustavuuden sekä arvojen mukaisen tekemisen ja toiminnan lisääminen. Tavoitteena on saada matriisi mukaan lasten kanssa työskentelyyn.

Grooming ja sijoitetun lapsen kohtaaminen -koulutukset diat

Osaamista sijaishuoltoon -hanke järjesti 8.12.2020 koulutuksen, jonka aiheena olivat grooming ja sijoitetun lapsen kohtaaminen. Kouluttajina toimivat Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Pauliina Sillfors ja palvelupäällikkö Anu Lehto. Alla olevista linkeistä pääset koulutuksen materiaaleihin.

Traumatisoituneen nuoren kohtaaminen -koulutuksen materiaali

Käytännönläheisessä koulutusiltapäivässä saamme perustietoa traumaoireilusta, perehdymme kriisin ja traumanväliseen eroon, opettelemme vakauttavan työn merkitystä ja toleranssi-ikkunaa. Materiaaleissa työvihko nuortenkanssa tehtävän vakauttamisen ja vuorovaikutuksen tueksi.Kouluttajat: psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistyöntekijä, Theraplay-terapeutti Pilvi Morko ja psykologi, KM jakriisityöntekijä Pauliina Junnikkala Koulutuksen teoriaosuuden tallenne löytyy täältä.

Vakavan kaltoinkohtelun vaikutus lapsen kehitykseen ja näiden seurausten huomioiminen arjessa -koulutuksen diat

Osaamista sijaishuoltoon-hankkeen 19.11.2020 järjestetyssä workshopissa tutustuttiin vakavan kaltoinkohtelun vaikutukseen lapsen kehityksessä. Kouluttajana psykologi, psykoterapeutti, kognitiivinen YET Tuija Korhonen Traumaterapiakeskuksesta. Workshopin diat ovat luettavissa pdf-muodossa, ja koko koulutuksen tallenne löytyy täältä.