HOT-matriisi

Hot-matriisi, psykologisen joustavuuden nelikenttä HOT-matriisi (Hyväksymisen ja omistautumisen matriisi, nk. psykologisen joustavuuden nelikenttä) on helposti sovellettavissa oleva psykologisen joustavuuden visuaalinen mallinnus. Matriisin käytön tarkoituksena on asiakkaan psykologisen joustavuuden sekä arvojen mukaisen tekemisen ja toiminnan lisääminen. Tavoitteena on saada matriisi mukaan lasten kanssa työskentelyyn.