Traumatisoituneen nuoren kohtaaminen -koulutuksen materiaali

Käytännönläheisessä koulutusiltapäivässä saamme perustietoa traumaoireilusta, perehdymme kriisin ja trauman
väliseen eroon, opettelemme vakauttavan työn merkitystä ja toleranssi-ikkunaa. Materiaaleissa työvihko nuorten
kanssa tehtävän vakauttamisen ja vuorovaikutuksen tueksi.
Kouluttajat: psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistyöntekijä, Theraplay-terapeutti Pilvi Morko ja psykologi, KM ja
kriisityöntekijä Pauliina Junnikkala

Koulutuksen teoriaosuuden tallenne löytyy täältä.