Aggression kolmiportainen omahoito

Aggression tunteen omahoito

Oletko viimeisen puolen vuoden aikana menettänyt malttisi niin, että olet tehnyt jotain, mitä olet katunut jälkikäteen? Entä viimeisen kuukauden tai viikon aikana? Tai tänään?

Tämä omahoito-ohjelma auttaa sinua tutustumaan itseesi ja tapaasi toimia aggression ja muiden hankalien tunteiden kanssa. Omat ajatuksesi ja käsityksesi ratkaisevat lopulta sen, mitä teet silloin, kun tunteet yrittävät ottaa ylivallan. Tästä saat myös ohjeita siihen, miten voit toimia riitatilanteissa silloinkin, kun joku toinen on jo menettänyt malttinsa. Ohjelmaan perehtyminen voi johtaa parempaan aggression hallintaan ja sen myötä parempaan elämänlaatuun ja toimivampiin ihmissuhteisiin.

Omahoito-ohjelma perustuu Väestöliiton ja Opetushallituksen julkaisemaan Aggression portaat -malliin, joka on laadittu opettajien käyttöön tunneopetuksen avuksi  Kyseessä ei siis ole väkivaltaisten tai sairaiden hoitomalli, vaan kaikkien ihmisten jokapäiväiseen elämään soveltuva tapa hahmottaa tunteita ja tulla toimeen toistenkin ihmisten hankalien tunteiden kanssa. Ohjelman lopussa on linkkejä Aggression portaat -mallin pohjalta tehtyihin muihin aineistoihin. Mielenterveystalo.fi -sivustolta löydät paljon tietoa mielenterveyden häiriöistä sekä erilaisia omahoito-oppaita.