Sijaishuollon ossaamista tarjolla!

Ookkonää viime aikoina päässy käymään koulutuksissa? Vai eikö oo ollu oikein semmosia sopivia, että aina tuntuu että puhutaan vähä liian kevyistä aiheista? Elähän huoli, meillä OSSI-hankkeessa hypätään suoraan syvään päähän!

OSSI-hankkeen tiimi alkaa olla kasassa, ja samoin alkavat olla syksyn 2020 koulutukset. Sen verran viisaita oltiin, että ei omasta päästä alettu keksimään mihin te lastensuojelun ammattilaiset tarvitsette koulutusta, vaan kysyttiin. Teidän vastausten perusteella eniten koulutusta kaivattiin päihteisiin ja erilaisiin mielenterveysasioihin. Traumat, kiintymyssuhteet, nepsy-asiat ja melkeinpä kaikenlainen oireilu ovat läsnä laitosten arjessa päivittäin, ja siihen tarvittaisiin osaamista ja työkaluja.

Syksyn koulutuksiin olemme koostaneet monen eri pituisia koulutuksia: on lyhyempää menetelmäkoulutusta nuorten kanssa tehtävän työn ja omaohjaajatyön tueksi. Koko päivän kehittämispäivässä keskitymme tällä kertaa päihteisiin, hatkaamiseen ja rajoitustoimenpiteisiin. Puolen päivän workshop-koulutuksissa aiheina ovat tänä syksynä traumatisoituneen nuoren kohtaaminen ja nepsy-asiat. Toivotaan, että koronatilanne pysyy täällä maltillisena ja pääsemme järjestämään koulutukset paikan päällä, turvavälit huomioiden.

Valtakunnallisissa seminaareissa on tänä syksynä ollut kaksi suurta teemaa, jotka ovat toistuneet myös alueen laitoksiin tekemissämme vierailuissa: laitosten valvonta ja sijoitettujen nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin. Kaikki osapuolet varmasti tervehtivät ilolla uutta lastensuojelulain esitystä, jossa sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää rajattaisiin 35 lapseen. Lakiin esitetään myös täsmennyksiä sijoitettujen lasten oikeudesta saada mielenterveys- ja päihdepalveluja. Myös pätevän henkilöstön rekrytointivaikeudet etenkin vaativampiin lastensuojeluyksiköihin ovat nousseet puheeksi. OSSi-hankkeen porukalla voimme tuoda oppilaitostemme opettajille ja opiskelijoille uusinta tietoa alasta, ja rakentaa yhteistyön mahdollisuuksia oppilaitosten ja lastensuojelulaitosten välille.

Otamme matkan varrellakin vastaan vinkkejä koulutustarpeista ja yhteistyöideoista oppilaitosten kanssa. Hankkeelle on suuri tarve, mutta se ei nouse siivilleen ilman teidän osallistumistanne!

Syysterveisin,

Senni