Tunnetyöskentely

Tietopankki

Isot tunteet tulevat ja menevät -lastenkirja

Maksuttomasti verkosta ladattavassa kirjassa opetetaan lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista; taistele, pakene ja jähmety sekä yksinkertaisia tunteidensäätelytaitoja reaktioiden hallitsemiseksi – Suojellaan Lapsia ry.


Pesäpuu ry:n tuotteita teemoittain

Tunne Tyypit-kortit, Nallekortit, Elämän tärkeät asiat -kortit, Älyä tunteet – apukäsi tunnetaitojen vahvistamiseen ja muuta maksullista materiaalia – Pesäpuu ry.


Ärsyttää-lomake

Yksi keino kesyttää ärsytystä on tiedostaa siihen liittyvät ajatukset, tunteet ja kehon tuntemukset. Lomake ohjaa nuorta käsittelemään tunnetilaansa, mutta myös siitä selviytymistä, ja palautumista. Lomake auttaa nuorta ymmärtämään, mitä tilanteessa oikein tapahtui. Mikä mätti? Kysymykset ohjaavat nuorta kuvaamaan ärsytyksen ketjua ja ruudukot tarjoavat tilan tunteiden ja tuntemusten kirjaamiselle. Ohje ja lomake ovat ladattavissa pdf-muodossa – Pesäpuu ry.


Tunteiden tuulimylly

Tunteiden tuulimylly kuvaa elämään kuuluvien tunteiden kirjoa ja sisältää toiminnallisia harjoituksia: tunteiden tunnistaminen ja tunteiden purkaminen – Suomen Mielenterveys ry.


Tunnepilvet

Tunnepilvissä yhdistyy tunnekuva, tunnesana ja tunnetta kuvaava lauseenalku. Tunnepilvityöskentelyn tavoitteena on oppia tunnesanoja ja -ilmauksia sekä tarjota väline tunteiden tunnistamiseen, sanoittamiseen ja ilmaisuun – Suomen Mielenterveys ry.


Tunnekortit

Tunnekorttien avulla voidaan tutustua erilaisiin tunteisiin, jutella niistä ja tunnistaa niitä. Tunnekorteilla voidaan leikkiä ja keksiä erilaisia tarinoita tai satuja. Tunnekortteja voidaan tulostaa ja laminoida – Suomen Mielenterveys ry.


Vahvuuskortit

Vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Vahvuuskorttien tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä itsetuntemusta – Suomen Mielenterveys ry.


Oiva mieli

Oivan harjoitukset kehittävät mielen ja kehon hyvinvoinnin taitoja sekä auttavat kohti itselle tärkeitä asioita elämässä. Voit käydä harjoituksia läpi järjestyksessä tai tehdä niitä oman mielesi mukaan – Oivamieli.fi


Mindfulness- ja rentoutumisharjoituksia

Mieli Ry:n sivuilta löydät erilaisia, aloittelijoillekin sopivia mindfulness- ja rentoutumisharjoituksia. Harjoittelemalla voit vahvistaa itseäsi ja omia tunnetaitojasi. Mielenterveys-osion teemoihin liittyvät harjoitukset auttavat oman elämän pohdinnassa ja muutosten toteuttamisessa ja niitä voi tehdä myös yhdessä nuorten kanssa.


Osaatko ilmaista vihaasi rakentavasti -testi

Jaa: