Nepsy

Tietopankki


Osaamista sijaishuoltoon -hankkeen Ohjaajan nepsytaidot -koulutus

Käytännönläheinen koulutus nepsy-nuorten ohjaamiseen. Koulutus on puolen päivän koulutus ja siitä on tehty tallenne.

Tulosta itsellesi työkirja, jossa on paljon arjen ohjauksen tueksi tarkoitettua materiaalia mm. tunteiden säätely, toiminnanohjaus, palkitseminen jne.

Lataa koulutuksen diat ja työkirja täältä.


Lapin diginepsy -klinikan materiaalit

Lapin digiNepsy-klinikka on Kolpeneen kuntayhtymän ylläpitämä  digitaalinen palvelukokonaisuus ja  materiaalipankki. Klinikalle on koottu neuropsykiatrisen kuntoutuksen käytännön työssä hyväksi koettuja konkreettisia työkaluja ja vinkkejä.

Olit sitten nepsy-piirteinen henkilö, hänen omainen tai muu lähiverkostoon kuuluva, olet tullut oikeaan paikkaan. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisena löydät täältä myös työssäsi tarvitsemia välineitä ja palveluita.

Diginepsy -klinikan sivuille pääset tästä.


Työnhaun työkirja autismikirjon henkilöille

Autismiliitto ry:n työkirja on nyt digitalisoitu ja julkaistu kaikkien ulottuville diginepsy.fi -sivustolle. Työkirjan sisältöä on laajennettu hyödyttämään myös muita neurokirjon henkilöitä.

Tutustu työkirjaan myös yhdessä asiakkaasi kanssa – voitte täyttää sitä yhdessä lataamalla sen omalle tietokoneelle.

Lataa työkirja tästä.


Erilaisia palkkiojärjestelmiä

Lapsen tai nuoren motivoimiseen voi käyttää erilaisia palkkiojärjestelmiä. Palkkiojärjestelmässä lapsi asettaa yhdessä aikuisen kanssa itselleen tavoitteen (esim. harjoiteltava taito), jonka saavuttamisesta/suorittamisesta hän saa merkinnän seurantataulukkoon. Palkkiojärjestelmä tekee onnistumisen näkyväksi ja motivoi ponnistelemaan tavoitteen saavuttamiseksi. Tampereen kaupunki on koostanut erilaisia palkkiojärjestelmiä nepsy-sivuilleen.


Valintojen viidakko

Valintojen viidakko -tehtävän tarkoituksena on kehittää päätöksentekoa valintatilanteessa (päätöksenteon vahvistaminen). Valintojen viidakko kuvaa arjen asioita, jotka vaikuttavat päivittäiseen hyvinvointiin. Niiden avulla voit miettiä, millaisia valintoja teet päivittäin: mihin käytät aikaasi, mitä asioita teet ja mitä jätät tekemättä, mitä haluaisit tehdä enemmän tai vähemmän – Suomen Mielenterveys ry


Aistien kokeminen

Koemme maailman tapahtumat aistiemme kautta. Joillakin ihmisillä, joilla on autismi, ympäristöstä voi
välittyä häiritseviä kokemuksia – NEPSY-hanke


Keinoja jumitilanteesta selviämiseen

Opasta varten on kerätty arkipäiväisiä, positiivisia käytännön vinkkejä jumi-tilanteista selviytymisen avuksi. Vinkkejä on kerätty neurologisten erityislasten kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta sekä lasten vanhemmilta – Materiaali TAMK sosiaalialan opinnäytetyöstä


ADHD/ADD-nuoren kohtaaminen ja tukeminen

Kouluissa ja kodeissa tiedetään nykyisin neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista. ADHD,
ADD, Aspergerin syndrooma, autismin kirjo ja kielenkehityksen erityisvaikeus ovat tulleet normaaliin kielenkäyttöön, ja niistä puhutaan avoimesti – Osaamisverkostosta monimuotoinen tuki lasten ja nuorten kehitysympäristöihin


Opas arjen sujumisen tukemiseen

Energiakahdeksikko: Rauhoittaa ja rentouttaa niin pienen kuin aikuisenkin levottomuutta ja stressiä. Voit
tehdä tämän istuen, seisten tai maaten – OSMO-hanke


Nepsy-lapsiko?

AIVOJEN KEHITYKSELLISET, NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT, joiden selkein taustatekijä on perinnöllisyys, vaikeuttavat usein laaja-alaisesti lapsen arkea heikentämällä toimintakykyä
ja kehitystä – NEPSY-hanke


Kuvitettuja toimintaohjeita arkeen

Tule, tule hyvä kakku – kuvitettuja toimintaohjeita lapsen arkeen -kirjan lisämateriaalit. Kuvien kaupallinen käyttö on kielletty. Kuvia käytettäessä on mainittava lähteenä Autismi- ja Aspergerliitto. Lisätietoja kuvien käyttöoikeuksista voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta:info(at)autismiliitto.fi – Autismiliitto.fi


Papunet

Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen – Papunet


Arki haltuun – apua adhd-oireisiin

Käsikirja sisältää tietoa adhd-oireista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi. Teemoja käydään läpi videoiden, testien, harjoitusten ja keskusteluharjoitusten avulla. Kysymyksiä voi pohtia itsenäisesti, mutta on suositeltavaa käydä kysymykset läpi keskustelemalla toisen henkilön kanssa. Teemat on hyvä käydä läpi käsikirjassa olevan järjestyksen mukaisesti. –Kriminaalihuollon tukisäätiö


Jumitaanko teillä? Keinoja siirtymätilanteisiin

Siirtymätilanteilla tarkoitetaan tekemisestä toiseen siirtymistä, esimerkiksi pukemista, ruokapöytään siirtymistä tai jonnekin lähtemistä.
Siirtymätilanteet ovat tavanomainen haastekohta arjessa. Opas on tarkoitettu vanhemmille, mutta se on lyhyt ja selkeä opas arjen tueksi ja sitä voi hyödyntää kuka tahansa lasten ja nuorten kanssa työskentelevä aikuinen.

Honkalampi-sivustolta löydät paljon ilmaista tulostettavaa materiaalia mm. vireystilojen säätelyyn.