Mielenterveys- ja kriisityö

Tietopankki

Mielialapäiväkirja

Ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja tunteet mielialoihin. Mielialoihin on
mahdollista vaikuttaa kun tiedostaa ajatusten voiman. On tärkeää opetella huomaamaan omat ajatukset ja niiden vaikutus omaan olotilaan – Suomen Mielenterveys ry


Vapaaksi viiltelystä -omahoito-ohjelma

Vapaaksi viiltelystä -omahoito-ohjelman tarkoitus on auttaa ymmärtämään, mistä viiltelyssä on kyse, mitä tarkoitusta se palvelee ja miksi siitä on joskus vaikea päästä eroon. Ohjelma sisältää runsaasti tehtäviä, joiden avulla voit oppia ymmärtämään paremmin omaa itsetuhoista käyttäytymistäsi. Opit myös uusia taitoja, jotka auttavat sinua elämään ilman viiltelyä – Mielenterveystalo.fi


Chillaa-sovellus

Chillaa on yläkoululaisille suunnattu mobiilisovellus. Sen tavoitteena on vähentää stressiä, jännittämistä, ahdistusta ja helpottaa sosiaalisten tilanteiden kohtaamista muun muassa rentoutusharjoitusten, vinkkien ja vertaistuen avulla. Ilmaisen sovelluksen voit käydä lataamassa sovelluskaupasta koulun, arjen ja harrastusten haasteiden helpottamiseen. – Mielenterveystalo.fi


Nuorten mieli vahvaksi-paketti ohjaajille

Nuorten mieli vahvaksi! -materiaali on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville ja se soveltuu erityisen hyvin tukimateriaaliksi eri harrasteryhmien ohjaajille ja valmentajille. Ohjaajan kortit helpottavat ja tukevat nuorelle tärkeiden teemojen käsittelyä: terveelliset elämäntavat, sosiaaliset taidot, opiskelu ja ajanhallinta sekä henkinen hyvinvointi ja valmentautuminen. Kortit tarjoavat apukysymyksiä keskustelujen tueksi, asiatietoa ohjaajien tietotaidon lisäämiseksi ja toiminnallisia harjoitteita nuorten innostamiseksi. – Suomen Mielenterveys ry


Toivo -kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille

Jokainen voi kohdata elämässään tilanteita, jotka muuttavat normaalia elämänkulkua (vaikeudet ihmissuhteissa, läheisen kuolema tai vakava onnettomuus). Tällaista tilannetta kutsutaan usein kriisiksi. Tämän oma-apuohjelman tarkoituksena on auttaa sinua käsittelemään vaikeaa elämäntilannetta ja selviytymään siitä – Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua.


Itsearviointityökalut

Mielenterveystalon itsearviointityökalut on tarkoitettu helpottamaan psyykkisen voinnin arviointia ja seurantaa. Kyselyiden tulokset ovat aina suuntaa antavia, eikä minkään yksittäisen kyselyn perusteella voida asettaa jonkin mielenterveyshäiriön diagnoosia. Sisältää mm. masennuskyselyn, alkoholikyselyn, ahdistuneisuuskyselyn, paniikkioirekyselyn, pakko-oirekyselyn syömishäiriökyselyn ja syömistapakyselyn – Mielenterveystalo.fi


Tietoa itsemurhasta

Itsemurha on omaisille ja läheisille järkyttävä tapahtuma, josta toipuminen voi viedä vuosia. Itsemurha jättää usein jälkeensä epätietoisuuden ja epäonnistumisen tunteita, syyllisyyttä ja häpeää, mutta myös vihaa ja katkeruutta. Surusta toipuminen edellyttää näiden tunteiden kohtaamista ja käsittelyä – Suomen Mielenterveys ry


Miten kertoisin lapselle itsemurhasta?

Opasvihkosessa avataan sitä, miten lapsi kokee kuoleman ja surun ja miten lapselle voi puhua vaikeasta aiheesta. Oppaassa neuvotaan mistä läheiset voivat saada apua ja tukea – Suomen Mielenterveys ry


Kriisin vaiheet ja kriisistä selviytyminen

Ihmiset kohtaavat elämänsä varrella kriisejä. Kriisi on tilanne, jossa aiemmin opitut ongelmien ratkaisukeinot eivät toimi. Kriisi järkyttää elämän tasapainoa. Kriisi saattaa nostaa pintaan myös vaikeita asioita menneisyydestä; monia itsestään selviä asioita joutuu ehkä arvioimaan uudelleen – Suomen Mielenterveys ry


Videosarja lasten ja nuorten traumoista

Mitä vaikutuksia traumaperäisillä häiriöillä on lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen? Haluatko
tiiviin tietopaketin lasten ja nuorten traumoista eri näkökulmista? Videosarja on suunnattu erityisesti opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa, sekä muille aiheesta kiinnostuneille – Pohjois-Suomen aluehallintovirasto


Surutyö

Tuija Holm ja Tuija Turunen. Psykologien kustannus Oy.

Kaksiosainen kirja “Minun Suruni” on tehty oppaaksi ja konkreettiseksi työvälineeksi läheisensä menettäneille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän rinnallaan kulkeville aikuisille. Surutyökirjan avulla lapsi voi nimetä tunteitaan, ymmärtää tuntemuksiaan ja saada vahvistusta oman elämänsä jatkumiseen.

Työkirjan työstämisen voi aloittaa, kun läheisen ihmisen kuolemasta on tunnetasolla tullut totta. Kirjan työstämisestä on hyötyä myös traumaattisen, paikalleen juuttuneen surun käsittelyssä.

Työkirja on päiväkirjanomainen itsenäinen vihko, jota voi täyttää yhdessä turvallisen aikuisen kanssa tai itsenäisesti. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee aikuisen apua. Kaiken ikäiset lapset tarvitsevat aikuisen läsnäoloa, varmuutta siitä, etteivät ole yksin isojen tunteittensa kanssa.

Työkirjaan liittyy myös Aikuisen opas.


Hyvän mielen treenivihko

Hyvän mielen treenivihko, mielenterveyden vahvistamiseen, hyvä vihko esim. omaohjaustyöskentelyyn Sisältää kiitollisuuspäiväkirjan, omat vahvuudet, arjessa pysähtyminen mielipaikkaan menemällä jne, identiteetin pohtiminen, selviytyminen hankalista asioista, itsetuntemus, tunteiden tunnistaminen ja missä tunteet tuntuvat – Suomen Mielenterveys ry


Tietoa psykooseista

Sivustolla on tietoa psykoosista, sen oireista, synnystä ja hoitokeinoista. Psykoosin pikaopas tarjoaa tiivistetyn ja helppolukuisen tietopaketin. Varsinaisesta psykoosioppaasta löydät laajempaa tietoa ja runsaasti linkkejä lisämateriaaliin – Mielenterveystalo.fi


Opas nuorille, joiden vanhemmilla on mielenterveyden ongelma

Mikä meidän vanhempia vaivaa? on nuorelle suunnattu opaskirja. Siinä käsitellään mielenterveyden häiriöitä sekä yleisestä että perheiden näkökulmasta. Käytännönläheinen opas on erityisesti suunniteltu auttamaan arjessa – Suomen Mielenterveys ry


Opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia

Miten autan lastani? -opas on suunnattu vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Esitteessä käydään läpi vanhempia askarruttavia asioita – Suomen Mielenterveys ry


Itsetuhoisuuden ja väkivaltariskin arviointia

Raul Soisalon toimittama ja Suomen Psykologisen Instituutin julkaisema Suicidaalisuuden arviointi ja hoito-opas. Sisältää materiaalipaketin itsetuhoisuuden ja väkivaltariskin arviointiin.