Vakavan kaltoinkohtelun vaikutus lapsen kehitykseen ja seurausten huomioiminen arjessa -tallenne

Tallenne OSSI-hankkeen workshop-koulutuksesta.

“Lapsi syntyy ja kehittyy suhteessa huoltajiinsa. Vaille jääminen, kaltoinkohtelu ja kiintymyssuhdetrauma vaikuttaa lapsen
neurobiologiseen kehitykseen. Hyvästä vuorovaikutuksesta vaille jäänellä lapsella on suuria hankaluuksia
itsesäätelyssä, sensomotoriikassa ja tunteiden kanssa. Syvempi ymmärrys kehityksen vuorovaikutuksellista ongelmista
antaa mahdollisuuden auttaa lasta näiden ongelmien kanssa.”
Kouluttaja: psykologi, psykoterapeutti, kognitiivinen YET Tuija Korhonen Traumaterapiakeskuksesta.

Koulutuksen diat on tallennettu pdf-muodossa ja löytyvät täältä.