Kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta

Haluan kertoa Veturointi-toiminnasta ja työni sisällöstä sekä mitä olen oppinut ja kokenut työni puolesta. Olen iloinen ja pirtsakka 25-vuotias nainen Oulusta. Työskentelen tällä hetkellä Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminnassa kokemusasiantuntijana. Olen työskennellyt Auta Lasta ry:n toiminnassa useamman vuoden ja työn kautta olen huomannut, että haluan aidosti auttaa muita heikommassa asemassa olevia ihmisiä.

Veturointi-toiminnassa lastensuojelun kokemusasiantuntijat (Veturit) toimivat nuorten vertaistukena ja tsemppareina arjessa sekä vapaa-ajalla. Toiminta perustuu siihen, että työntekijöillä on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta.  Olemme vertaistukena nuorille, jotka ovat tällä hetkellä lastensuojelun piirissä tai ovat aikaisemmassa elämän vaiheessa olleet.

Toimintaamme kuuluu erilaista ryhmätoimintaa ja yksilötoimintaa. Yksilötoiminnassa pääsääntöisesti höpöttelemme, kannustamme ja toimimme vertaistukena nuorilta nuorille. Lisäksi teemme yhdessä kivoja tavallisiakin juttuja, kuten kahvitellaan ja viestitellään tietysti nuorten toiveita ja tarpeita kuunnellen.

Kuva: Pixabay

Kohtaan työssäni välillä haastaviakin tilanteita liittyen kaltoinkohteluun, kiusaamiseen, ahdistuneisuuteen sekä muihin mielenterveyden häiriöihin, joissa erityisesti huomaan oman työni merkityksen. Minulle on todella palkitsevaa, kun kykenen selviämään aluksi haastavalta tuntuvasta nuoren kohtaamisesta ja saan nuorelta kiitosta hyvin tehdystä työstä. Olen onnellinen, että esimiehiltä myös saan positiivista palautetta, mikä tukee olennaisesti työssäni jaksamista ja viihtymistä. Minua helpottaa myös, että tiedän saavani apua esimiehiltä ja muilta työkavereilta aina tarpeen vaatiessa. Koen, että apu on lähellä ja helposti saatavilla.

Olen työn kautta päässyt syventämään omaa osaamista ja kehittämään itseäni ammatillisesti. Olen erittäin kiitollinen, kun olen työni kautta saanut itselleni paremmat valmiudet ja eväät tehdä ihmisläheistä työtä, joka on minulle todella merkityksellistä. Lisäksi Veturointi-toiminnan kautta oma osaaminen on lisääntynyt erilaisten ammattilaisten järjestämien valmennusten, työpajojen sekä koulutusten kautta.

Kuva: Pixabay

Olen päässyt vuosi vuodelta enemmän auttamaan ja tukemaan nuoria etenkin lastensuojelun piirissä olevia nuoria. Työvuosien varrella olen myös huomannut oman kasvun ja kehityksen, mikä on näkynyt myös työmäärän ja vastuun lisääntymisenä. Olen saanut kasvaa ja kehittyä omassa tahdissa sekä tullut kuulluksi juuri sellaisena kuin olen. Olen päässyt jakamaan omia niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia lastensuojelusta. Olen ollut huostaanotettuna nuoruudessani eri lastenkodeissa ja perhekodissa. Koin saavani erityisen paljon tukea ja apua jälkihuollosta sijaishuollon jälkeen. Kokemusasiantuntijuuden ansiosta voin tänä päivänä puhua avoimesti omista kokemuksistani liittyen lastensuojeluun ja hyväksymään sen kokematta minkäänlaista häpeää tai syyllisyyttä itsessäni tai omassa toiminnassani.

Sen vertaistuen voima on uskomaton, mitä olen saanut eri järjestöistä ja muilta auttavilta tahoilta  ja etenkin Veturointi-toiminnasta vuosien mittaan. Työn kautta olen tavannut ihania ihmisiä, saanut mielekästä tekemistä itselleni ja saanut onnistumisen kokemuksia. Mikä tärkeintä tiedän, että minusta välitetään aidosti. Toimintamme on auttanut minua selviytymään ja jatkamaan elämää menneisyyden haasteista huolimatta. Haluan olla esimerkkinä nuorille, jotka ovat kokeneet elämässä rankkojakin juttuja ja pääsen hyödyntämään siinä omaa lastensuojelutaustaani. Koen, että oma lasinen nuoruus on vain vahvuus nykyisessä työssäni. Oman kokemuksen kautta pystyn samaistumaan nuorten kokemuksiin ja ymmärtämään heitä.

Minulla on vahva usko siihen, että kaikella mitä tapahtuu, on tarkoituksensa ja että kaikesta pystyy selviytymään.

Loppuun vielä linkki meidän nettisivuillemme, josta saa halutessaan lisää tietoa toiminnastamme.

www.veturointi.fi

Kokemusasiantuntija

Veturointi-toiminta

Julkaisemme blogikirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.