Vaihtuvat aikuiset, tuntemattomat työkaverit -raportti

Vaihtuvat aikuiset, tumtemattomat työkaverit -raportissamme tuomme esiin lastensuojelulaitosten työvoimapulan ja henkilökunnan vaihtuvuuden vaikutuksia sijoitettujen lasten ja ohjaajien kertomana.