Turvataidot

Tietopankki

Turvataitoja nuorille – opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn

Turvataitoja nuorille -oppaan tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolista häirintää. Aineistossa puretaan näihin ilmiöihin liittyviä myyttejä ja uhria syyllistäviä käsityksiä, jotka ovat usein tunnistamisen, puuttumisen ja avunsaannin esteenä. Opas tarjoaa tietoa väkivallan ja häirinnän erityispiirteistä. Samalla vahvistetaan nuorten kykyä puolustaa omia rajojaan sekä kunnioittaa toisten asettamia rajoja – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Kehoni on minun- opas aikuisille, väline turvataitojen opettamiseen

Kehoni on minun -animaatiosarjan liitteeksi tuotetun Kehoni on minun -oppaan tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa sekä edistää varhaista puuttumista lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Animaatiosarja antaa lapsille tietoa heidän omasta kehostaan, turvataidoista ja lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta – Pelastakaa Lapset ry


Turvataidot nettiin liittyen, sisältää videoklippisarjan

Netin ilot ja kirot – videoleike sarja on tuotettu, koska netillä on tänä päivänä hyvin keskeinen sija elämässämme. Jokapäiväiseen elämäämme liittyvistä palveluista suuri osa on saatavissa netin välityksellä – emme tule toimeen ilman nettiä – Sosiaaliset tarinat seksuaalikasvatuksessa ja ohjauksessa -projekti


Tunne- ja turvataitoja lapsille (THL:n julkaisu)  

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle tietoa ja valmiuksia toimia erilaisissa uhka- ja vaaratilanteissa. Lasten on tarpeen pystyä myös itse suojelemaan itseään, jos heitä kiusataan, ahdistellaan tai kohdellaan väkivaltaisesti. Tarkoituksena ei ole pelotella lapsia, vaan antaa tietoa ja rohkaista. Tunne- ja turvataitokasvatuksella annetaan lapsille tietoa heidän oikeuksistaan ja vahvistetaan heidän itsearvostustaan ja itsemääräämisoikeuttaan – Tunne ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali


“Minun turvaverkkoni” – minun tukeni ja turvani

Turvaverkko on työväline, joka muistuttaa sinulle tärkeistä ihmisistä. Turvaverkon keskellä olet sinä itse, ja ympärillä on elämääsi kuuluvia ihmisiä kotona, koulussa, töissä ja vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Tarkoitus: tunnistaa omaa turvaverkkoa: kaikki lähellä olevat ihmiset, joilta saa tukea ja apua – Suomen Mielenterveys ry


Ohjeita nettiturvallisuuteen

Nykyisin meistä jokainen jättää itsestään jälkeensä hyvin suuren digitaalisen jalanjäljen. Myös väkivallan tekijät käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen ja väkivaltaa käyttävä voi jäljittää sinua ja käyttää väkivaltaa myös verkon kautta. Sinun kannattaa siten lukea tämä ohjeet huolellisesti ja parantaa niiden avulla digitaalista turvallisuuttasi. Mikäli sinulla on lapsia, käy digiturvallisuus läpi myös heidän kanssaan, ikä ja kehitystaso huomioon ottaen – Nettiturvakoti.fi


Väkivaltaan puuttuminen

Vain harva väkivallan uhri kertoo oma-aloitteisesti kokemuksistaan. Siksi lähisuhde- ja perheväkivallan väkivaltakokemuksista täytyy kysyä suoraan – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Oppaita väkivallan ja rikoksen uhreille

Tälle sivulle on koottu perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä maksuttomia oppaita ja muita julkaisuja – Nettiturvakoti.fi