Hyvän kohtelun suunnitelma

OSSI-hankkeen kehittämä hyvän kohtelun suunnitelman manuaali on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisellä tallenteella käsitellään hyvän kohtelun suunnitelman kohtia, jotka sopivat myös perhekodeille: lapsen hoito ja kasvatus, itsemääräämisoikeus ja muutoksenhakumahdollisuudet. Toisessa osassa käsitellään rajoitustoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia henkilöstöön ja muihin lapsiin. Työkirjan ja hyvän kohtelun suunnitelman taustamateriaalit löydät täältä. Tallenteissa on kouluttajina OSSI-hankkeen asiantuntijoiden lisäksi Pohjois-Suomen Avin … Lue lisää