Hyvän kohtelun suunnitelma

OSSI-hankkeen kehittämä hyvän kohtelun suunnitelman manuaali on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisellä tallenteella käsitellään hyvän kohtelun suunnitelman kohtia, jotka sopivat myös perhekodeille: lapsen hoito ja kasvatus, itsemääräämisoikeus ja muutoksenhakumahdollisuudet. Toisessa osassa käsitellään rajoitustoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia henkilöstöön ja muihin lapsiin.

Työkirjan ja hyvän kohtelun suunnitelman taustamateriaalit löydät täältä.

Tallenteissa on kouluttajina OSSI-hankkeen asiantuntijoiden lisäksi Pohjois-Suomen Avin ylitarkastaja Saku Vaskivuo ja Veturointi-toiminnan kokemusasiantuntija Niina Jääskeläinen.