Jonossa

Jonossa-raportissa käsittelemme sijoitettujen lasten pääsyä mielenterveyspalveluihin Pohjois-Pohjanmaalla. Raportin pohjana toimii alueen lastensuojelulaitoksille, ammatillisille perhekodeille ja perhehoitajille kesällä 2021 tehty kysely.