Eläköön kesän riemu ja moniammatillisuus rekrytoinnissa

Käyn aina välillä katsomassa alueemme lastensuojelulaitosten rekryilmoituksia nähdäkseni, mikä ohjaajien työpaikkatilanne on ja millaisilla keinoilla lastensuojelun ammattilaisia pyritään töihin kalastelemaan. Vaikka osa ihmisistä stressaa tällä hetkellä jouluvalmisteluja, eletään rekrytoinnissa jo kesähelteissä – ja vakituisten työntekijöiden lomissa.

Ilahduin kovasti rekryilmoituksia lukiessani. Suurin osa ilmoituksista oli kirjoitettu ajatuksen kanssa, ja ne antoivat tietoa lastensuojelusta yleensäkin, mutta myös siitä, millainen yksikkö on kyseessä. Yritykset kertoivat ilmoituksissa omista arvoistaan, työtavastaan ja tiimistään.

Meille sijoitetut nuoret ovat huostaanotettuja ja usein monin tavoin haastavassa elämäntilanteessa. Työssäsi toimit asumisyksikössä nuoren lähikasvattajana ja turvallisena aikuisena yhdessä muun tiimin kanssa.

Työssämme näkyy ratkaisukeskeisyys, dialogisuus, arjen arvokkuus, koulunkäynnin tärkeys, yksilöllisyys ja nuoren unelmien tukeminen. Yksikkömme eivät ole suuntautuneet päihdenuorten hoitoon.”

Työyhteisömme on pitkäaikainen ja erittäin ammattitaitoinen. Ohjaajan työ on kokonaisvaltaista lapsen kasvattamista ja huolenpitoa. Työn keskiössä on vahva omaohjaajatyöskentely yhdessä muun työtiimin kanssa. Ohjaajat saavat käyttää työssä omia vahvuuksia, esim. harrastus tai muussa arjen toiminnassa.”

Ammatillinen perhekoti on perhekotiyhteisö, jossa perhekotivanhemmat asuvat vakituisesti yhdessä perhekotiin sijoitettujen lasten kanssa. Perhekotiin sijoitetut lapset ovat sijoitettuna joko avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuja. Meille sijoitetut lapset ovat 8-16- vuotiaita.”

Yksiköissämme mahdollistamme sen, että lapset ja nuoret voivat elää mahdollisimman normaalia arkea, jota rytmittävät koulunkäynti, harrastukset sekä arkiset puuhat ja askareet. Työssämme ohjaamme ja tuemme lapsia ja nuoria, ja teemme tiivistä yhteistyötä myös asiakkaidemme lähipiirin kanssa.”

Moniammatillisuus kunniaan

Ilahduttavan monessa ilmoituksessa ei enää etsitä pelkkiä sosionomeja, vaan ohjaajia monenlaisilla koulutustaustoilla

Hei sinä lastensuojelun ammattilainen – sosionomi, sairaanhoitaja, toiminterapeutti, lähihoitaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja – räätälöimme työtehtävän lastensuojeluyksikössä osaamisesi mukaan.”

Hakijalta vaaditaan amk tasoinen tutkinto; sosionomi, sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi, toimintaterapeutti, tai fysioterapeutti.”

Sote-alan tutkintoa, esim. lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, toimintaterapeutti tai fysioterapeutti, tai alan opintoja.”

Ei tarvi osata kaikkea valmiiksi

Tutkimustemme mukaan moni alan opiskelija arkailee sijaishuoltoon töihin menemistä ajatellen, ettei hän vielä osaa tarpeeksi. Rekryilmoituksissa huolta lievennettiin: töissä on tilaa ammatilliselle kasvulle eikä tarvi olla valmis.

Meillä tehdään töitä ammattitaidolla, yksin ja tiimissä, eikä työkavereita jätetä pulaan.”

Olemme iloisia, jos sinulla on työkokemusta lastensuojelusta. Mutta ei hätää, jos et ole ehtinyt sitä hankkia. Meillä voit kouluttautua ja kasvaa ammattilaiseksi.”

Tukenasi työssä on osaston kasvatustiimin lisäksi moniammatillinen tiimi, sillä meiltä löytyy oma erikoissairaanhoitaja, psykiatri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Asioita ei tarvitsee siis jäädä yksin ihmettelemään.”

Työ sopii hyvin esimerkiksi alan opiskelijalle, kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi vaan pyrimme perehdyttämään perusteellisesti.”

Palkka ja muut rahanarvoiset edut

Aiemmin ilmoituksissa oli palkkauksen kohdalla mainittu lähes poikkeuksetta alan TES. Nyt sekä palkkaukseen että muihin rahanarvoisiin etuihin on kiinnitetty huomiota ja ne on nostettu näkyviin ilmoituksessa.

Palkkaus: keskinäisen sopimuksen mukainen.”

Palkan lisäksi on työterveyshuolto, erikoislääkäritason kattava vakuutus, liikunta/kulttuurisetelit, sekä joustavat työajat.”

Työtekijän käytössä vuosittainen smartum-etu. Lisäksi työnantajan puolesta on myös vapaa-ajalle laajennettu kaiken kattava tapaturmavakuutus.”

Hyvän työterveyshuollon ja kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä mahdollisuuden henkilökohtaisiin pikapalkintoihin.”

Ei automaattisetsi kolmivuorotyötä

Alan opiskelijat nostivat kyselyissä esiin kolmivuorotyön yhtenä alalta poistyöntävistä tekijöistä. Lukuisten laitosvierailujemme perusteella kuitenkin vain pienessä osassa laitoksista kaikki ohjaajat tekevät yövuoroja. Suurimassa osassa on omat ”yökkönsä”, jotka tykkäävät yötyöstä ja hoitavat suurimman osan yövuoroista. Jos yötyö epäilyttää, on hakijalla tässä rekrytointitilanteessa myös varaa kysyä mahdollisuudesta olla tekemättä yövuoroja. Monessa ilmoituksessa peräänkuulutetaan edelleen valmiutta kolmivuorotyöhön, osassa ilmoituksissa puhutaan kaksivuoro- tai iltapainotteisesta työstä.

Työ on jaksotyötä, pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroa.”

Työvuorosuunnittelussa pyritään ottamaan työntekijän toiveet huomioon aina mahdollisuuksien mukaan.”

Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä, mutta välillä saattaa olla myös yövuoroja.”

Positiivista asennetta ja aurinkoa

Yhdeksi työntekijän toivotuimmaksi ominaisuudeksi ilmoituksissa nousi positiivisuus. Vaikka työn juuret usein johtuvat ikävistä asioista, ei jokapäiväisen työnteon tarvitse olla niiden penkomista. Uskoa, toivoa ja positiivisuutta tarvitaan!

Tiimissämme arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen toimimiseen sekä tiimityöskentelyyn ja hyvää huumorintajua.”

”Aurinkoista asennetta ja kesän riemun tuomista myös asiakkaillemme!”

Rauhallista joulunaikaa toivottelee

Senni Laine

OSSI-hankkeen projektipäällikkö