Koulutukset

Kehittämispäivät

OSSIn kehittämispäivät ovat koko päivän mittaisia koulutuksia, jotka järjestetään Oulussa. Koulutusten kohderyhmänä ovat lastensuojelun sijaishuollon toimijat (sosiaalityöntekijät, laitosten ohjaajat, lastensuojelun sijaishuollon lasten kanssa työskentelevät), alaa opettavat opettajat sekä muut lastensuojelun ja oppilaitosten rajapinnassa toimivat.

OSSI-hankkeen koulutuksiin osallistuminen on maksutonta, mutta yrityksille ne ovat de minimis -tuen alaista tukea. Koulutuksiin osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa aiheesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Menetelmäkoulutukset

Kuukausittain järjestettävissä menetelmäkoulutuksissa opetellaan erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä, joiden tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta työskentelyssä. Koulutusten kohderyhmänä ovat sijais- ja jälkihuollossa työskentelevät, perhehoitajat ja sosiaalityöntekijät sekä muut lasten kanssa työskentelevät tahot, kuten kuraattorit tai perhetyöntekijät. Jo pidettyjen koulutusten koulutusmateriaalit ja tallenteet löydät Materiaalit -välilehdeltä.

Workshopit

Puolen päivän mittaisissa workshop-koulutuksissa syvennetään lastensuojelun sijaishuollon lasten kanssa työskentelevien ja alan opettajien tietämystä aiheista, jotka koetaan haasteellisiksi ohjaajien ja sijoitettujen lasten arjessa. Koulutuksia järjestetään osallistujien mukaan alueellisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella. Jo pidettyjen koulutusten koulutusmateriaalit ja tallenteet löydät Materiaalit -välilehdeltä.

Jaa: